Su izolasyon malzemeleri

sorunlarıyla karşılaşılması olasıdır. Çünkü hatalı malzeme seçiminin neden olduğu yeni ortam koşulları bileşenin ısı yalıtım yeteneğini azaltmaktadır. Tabakalar arasında meydana gelen yoğunlaşma, don etkisi ile birleştiğinde yapı elemanında önemli hasarla-ra neden olmaktadır. Bu etkileri bertaraf etmek için ise duvarlarda iç yüzeylerde yalıtım özelliklerine göre buhar kesici malzemelere yer verilmektedir. Buhar kesiciler yoğunlaşma riski olan duvarlarda iç mekandaki buhar etkisini engelleyerek yararlı olmaktadırlar.Bahsedildiği gibi yalıtım pek çok parametrenin etkili olduğu zor bir konudur. Bu sorunların aşılması başta proje bazında sağlıklı detaylarına, doğru malzeme seçimi ve doğru uygulama niteliklerine bağlıdır.

 

Bu performansın sağlanmadığı durumlarda dış duvar yüzey ısısı ile olması gereken 2 “C’lik fark aşılarak duvar yüzeyinde terleme meydana gelebilir. Dış sıcaklığın düşük olduğu sert iklim bölgelerinde ise En Düşük Sıcaklık ve En Yüksek Sıcaklık Devreler Arası büyük kontrastlar yaşanmaktadır. Dış duvar performansı yeterli değilse bu grafikler arasında büyük fark oluşur. Bu olumsuzluk iç mekan buhar basıncı ile doygun buhar basıncı grafiklerinin kesişme bölgelerinde noktasal (doğrusal) veya bölgesel yoğunlaşmalara neden olmaktadır. Yoğunlaşma malzemenin don etkisi sınırını aşıyorsa; don etkisi ile dış duvarda fiziksel bozulmalar, yalıtım malzemelerinin işlev dışı kalması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Oysa sağlıklı bir yalıtımda yaz ve kış kontrastları arasındaki fark grafiklerde küçülmekte, bunun sonucunda yoğunlaşma ve terleme olasılıkları engellenmiş olmaktadır. Duvar iç kısımlarında meydana gelen yoğuşma yanında,

 

olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Termoplastikler belirli sıcaklıktan sonra yumuşar, tekrar soğuyunca bulunduğu son halini alırlar. Tekrar ısıtıldığında, yeniden yumuşarlar. Kesim ve işlenmeleri kolay olan malzemelerdir. Termosetler ise bilindiği gibi yüksek sıcaklıklarda erimezler ancak karbonlaşı-larlar ve ısı karşısında tekrar şekil değişimi göstermezler. Kesilme ve işlenmelerinde döküntü meydana getirirler.Plastiklerin ana maddeleri; stren, asetilen, polistren, poliasetilen,poliüretan, fenol, formaldehit gibi maddelerdir. Dolgu olarak da sentetik mum, fitalit ester, pig-menter, asbest, cam lifleri, fenol bileşikleri, odun tozu, kağıt kırpıntısı vs. malzeme kullanılmaktadır. Plastik membranlar Termplastik Hammadde ile üretilirler. Bu hammaddeler;

 

Uyarılar ve Önlemler Uygulama sıcaklığı +5°C / +35°C sınırlarında olmalıdır.Tüketim miktarları yüzeyin emicilik ve tesviyesine bağlı olarak değişebilmektedir. Emici olmayan parlak ve düzgün yüzeylerde gerekli görülüyorsa kumlama veya zımparalama yapılmalıdır.Aşırı sıcak ve nemin yüksek olduğu durumlarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.Uygulama yüzeyleri toz, kir, döküntü, yağ gibi etmenlerden temizlenir.Eski sıvalı veya tozuyan yüzeylerde uygulama öncesi astarlama yapılmalıdır. Solvent içermez, içerisine su harici başka malzeme ilave etmeyiniz.Uygulama esnasında yüzey dış etkenlerden (rüzgâr, nem ve güneş) korunmalıdır. Uygun stok şartlarında ambalajın ağzı açılmadan raf süresini korur.Ürün kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. El ve göz ile teması engellenmelidir. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve gerekiyorsa doktora başvurulmalıdır. Çalışma esnasında koruyucu elbiseler giyilmelidir. Boş ambalaj kapları içme suyu kabı olarak kullanılmamalıdır.Teknik değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir.Teknik bilgi ve öneriler yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Derya Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. yukarıdaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.Derya Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.

 

Traslı Çimentolar: Traslar silisli ve alüminli maddeler içeren volkanik tüflerdir. Kendi başlarına bağlayıcılık özellikleri olmamasına rağmen, çimentoda mevcut kireçle bu özelliği kazanırlar. Bu tür çimentolar imalat aşamasında portland çimentosu klinkerine aktif volka-nik tüfler veya benzeri traslar katılarak, bunların öğütülmesiyle elde edilir. Karışımında ki tras oranı %20-%40 düzeyinde tutulur. Bu tür çimentoların geçirimliliği az hidrasyon ısıları düşük olduğundan genellikle su yapılarında kullanılırlar.

 

 Uygulanacak her kat, bir evvelki katın ters yönünde çapraz uygulama olacak şekilde en az 24 saat içinde uygulanmalıdır. Uygulama yapılmış yüzeyler 24 saat boyunca yağmur, kar ve dondan korunmalıdır. Üzerinde gezilecek ve mekanik darbelere maruz kalacak yüzeylerin üzerine koruyucu bir kaplama yapılması gerekmektedir.

 

? Elastomerik, tiplerinde bulunmaktadır. Plastomerik Bitümler; APP (Atac-tic Polypropylen) katkılı dayanıklı, sıcak iklimlerde şeklini koruyan, plastik deformasyon gösteren malzemelerdir. Sıcaklık değişimlerinde kararlı davranış gösteren, UV ışınlarına dayanım gösterebilme sonucu homojen yapısını koruyarak yırtılmadan görev yapabilen uzun ömürlü malzemelerdir. Elastomerik bitümler ise SBS (Styrene Butadiene Styrene) katkılı, yaşlanma direnci yüksek, soğuk iklimlerde kararlılığını koruyarak yüksek kullanım performansı olan malzemelerdir. Bitüm, hammadde olarak su yalıtım membranları için çok uygun olmakla birlikte yaşlanmaya karşı dayanıklı değildir. Elastomerik bitümler, SBS ile modifiye edilerek Ultraviyole etkilerinden malzemeyi koruyarak ona uzun kullanma ömrü sağlayan sentetik kauçuklardır. SBS düşük sıcaklıklarda bile malzemeye sürekli bir elastikiyet sağlamaktadır. Kısaca modifiye elastomerik bitüm membranlar;

 

ile yakından ilişkilidir. Hızlı sıcaklık değişimleri, yavaş ve uzun süreli sıcaklık değişimlerinden çok daha etkili sonuçlar yaratmaktadır. Bu nedenle genleşme riski olan malzemelerde uygulama kaynak, perçin gibi sabit sistemlerle değil tam aksine elastik ya-pıştırıcılarla uygulanmalıdır. Özellikle teras çatılarda güneşe yakın üst yüzeylerin alt kısma oranla daha çok genleşmesi farklı gerilmelerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu gerilmeler özellikle kaplama ve yalıtım kaplamalarında önemli problemler ortaya çıkartmaktadır. Suya ve ısıya karşı kullanılan yalıtım malzemelerinin kaplama ile de uyumlu sonuçlar verecek biçimde detaylanması gerekmektedir. Yalıtım malzemesinin termal performansı duvarlarda da önemlidir. Burada malzemenin ısı iletkenliği performansı çok önemlidir. Katı malzemede ısı iletkenliği, malzemenin;

 

Çok sayıda atomun birbirlerine bağlanarak oluşturdukları büyük moleküllere polimer denir. Doğal, yarı sentetik ve sente-tik olarak elde edilirler. Kauçuk, selüloz hatta DNA doğal polimerlere örnek olarak verilebilir. Polimerler genellikle sentetik olarak üretilirler ve petrol kaynaklıdırlar. Polisitiren ve polietilen en bilindik sentetik ürünlerdir. Bunun yanı sıra su şişelerinde kullanılan PET (Polietilen teraftalat), LDPE( Düşük Yoğunlukta Polietilen), HDPE ( Yüksek Yoğunlukta Polietilen), PVC (Polivinil Klorür), PP(Polipropilen), PS(Polistren) ve Politetrafloroetilen (Teflon) gibi sentetik formları da bulunmaktadır. Polimerler yüksek dayanım özellikleri nedeniyle yalıtım sektöründe geniş kullanım alanı bulmaktadırlar. Su yalıtımında özellikle bitüm ya da silikon ile modifiye edilerek oluşturdukları ürünlere sıklıkla rastlanır. Elyaf takviyesiyle su yalıtım malzemeleri olarak kullanılmaları hâlinde ise çatlak gibi süreksizlik gösteren yüzeylerde de çözüm sunabilmektedirler.

 

İade Kolay. Bazen olmayınca olmuyor, o zaman unutmayın Cayma Hakkınızı hatırlayın, üstelik bir sürü prosedür içinde boğulmadan.

 

Polymex-1004; Kullanım Şekli ana malzeme 5 oran, sertleştirici malzeme 1 oran olarak birlikte max. 3-4 dakika temiz bir çubuk veya elektrikli mikser ile karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir Uygulama isteğe göre fırça, rulo veya havasız püskürtme yöntemi veya mala ile gerçekleştirilebilir. Uygulama sıcak ortamda (yaz) 25 oC üstünde 35 dakika, soğuk ortamda (kış) 50 dakika içerisinde bitirilmelidir. Duvar veya su depolarında kullanılacak ise mevcut boya sökülmeye yakın vb maddelerden arındırılıp sıva üzerine uygulanır. 24 saat boyunca ıslatılmamalı, üzerinde yürünmemeli ve korunmalıdır. . Polymex-1004-Poliüretan Su İzolasyon Malzemesi

 

etkileri, daha da büyük olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Ancak sorunlar bilinçli yaklaşımlarla çözülmektedir.Bilindiği gibi duvarlarda yalıtım, gereken durumlarda;

 

Kauçuk tek başına bir yalıtım ürünü olarak kullanılabilirse de yalıtım endüstrisinde daha çok su yalıtımı ürünlerinin fizik-sel mukavemetlerinin arttırılmasında kullanılmaktadır. Özellikle ısıl yüklemelerle meydana gelen şekil deformasyonlarını iyi tolere edebilmesi ve kalıcı deformasyonlara karşı dayanıklı olması nedeniyle yalıtım ürününün kalitesini arttırıcı bir bileşik olarak sıkça kullanılmaktadır. Kauçuk aslen sütleğengiller ailesi bitkilerinde bulunan özsuyun kurutulmasıyla elde edilen bir üründür. Ancak kimya sanayisinin gelişimiyle pazarın yüksek talebini karşılamak üzere sentetik olarak da üretilmektedir. Kauçuğa eklenen kükürt ile özellikleri iyileştirilmekte ısı farklarına dayanıklı yeni bir ürün elde edilmektedir Kauçuk birçok farklı madde ile de birleştirilerek kompozit yeni ürünler elde edilebilmektedir. Kullanım amacına göre kauçuk, inaktif ya da aktif karbon, boya, yumuşatıcı ya da sertleştirici, kaolen ya da kireç gibi dolgu maddeleri ile birleştirilebilir.

 

İzolasyon malzemesini Kullanılmadan önce iyice karıştırılmalı, astarlanan yüzeye iki kat halinde ortalama 1,4-2,0 kg/m2 gelecek şekilde uygulanmalı ve tüm yüzey kaplanana kadar rulo, fırça, mala veya Airless makine yardımı ile uygulanmalıdır düz bir yüzey elde edilmelidir. 12 saat sonra bir kat daha Polymex-1004 uygulanmalıdır. Arzu edildiği takdirde üçüncü bir kat daha Polymex-1004 uygulanmalıdır. Tek kat başına 1,50, mm (kuru tabaka) kalınlığın üstünde kullanılmamalıdır

 

Su Yalıtımı Malzemeleri Sağlam binalara sahip olmak, içerisinde yaşayan kişilerin sağlığı açısından oldukça büyük bir neme sahiptir. Kaliteli inşaat malzemesiyle yapılmış binalar yaz ve kış ayları ayırt etmeksizin size güvenli bir şekilde yaşam olanağı sunarken aynı zamanda konforlu olmanızı da sağlar. Evinizde oluşabilecek rutubet ve çatlaklar evinizin yapımında kullanılan içeriklerin etkisini yitirdiğini göstermektedir. Evlerin rutubete karşı dayanıklı olması sağlık açısından da oldukça önemli bir yere sahip olduğundan siz de evlerinizi bu tarz oluşumlardan uzak tutmak isteyebilirsiniz. Evinizin su geçirmez özelliğine sahip olması beraberinde daha sağlıklı bir yaşam olanağı sunacaktır. Bu sebeple evlerinizde olmasını isteyeceğiniz Su yalıtım malzemeleri size sağlıklı koşullarda yaşama olanağı sunarken aynı zamanda binanızın da daha sağlam olmasını sağlıyor. Geliştirilen bu malzemeleri evinizin her noktasında uygulayabilir ve arzu ettiğiniz konfora ulaşabilirsiniz.Su Yalıtım Malzemeleri ile Eviniz Daha GüvenliÖzellikle kış aylarında evlerinizin duvarlarında, çatılarında ve zeminlerinde su sızıntıları görmek oldukça rastlanılan bir durumdur. Kötü hava koşulları sebebiyle gerçekleşen bu durum kişilerin sağlığını da olumsuz etkilemekte ve solunum yolu hastalığına sahip olan hastalar için büyük bir sıkıntı meydana getirmektedir. Yalnız solunum yolu ile ilgili rahatsızlığa sahip olan hastalar için değil birçok rahatsızlığı beraberinde getirebilecek olan bu durum kişilerin sağlığını olumsuz etkilemekte ve ciddi sorunlara yol açmaktadır. Özellikle çocukların, bağışıklık sistemleri normal insanlara nazaran daha hassas olduğundan bu gibi durumlara karşı daha dirençsiz düşme oranı yüksektir. Duvarlarda meydana gelen rutubet ve küfler, nem oranının yüksek olduğu evlerde daha çok ortaya çıkmaktadır. Bir evin içerisinde var olan nem oranının yüksekliği de direkt olarak yağının duvarlarına, zeminine ve bulunduğu yere bağlıdır. Evinizde meydana gelebilecek bu rutubetlenme, zararlı bakterilerin olması gerekenden daha hızlı bir şekilde çoğalmasına sebep olacağından hastalıklara kapılma oranını yükseltecektir. Özellikle kış aylarında grip gibi bünyeyi çok çabuk etkisi altına alabilen hastalıklara kapılma oranını yükselten bu durumdan kurtulmak istiyorsanız siz de duvarlarınızı Duvar su yalıtım malzemeleri kullanarak daha sağlam bir hale getirebilir ve oluşabilecek sağlık sorunlarını engelleyebilirsiniz. Duvar için uygulanan yalıtım, rutubet ve nem oranı dikkate alınarak uygulanmaktadır. Bu da duvarların hava alabilir bir özeliğe sahip olması anlamına gelecektir. Duvarlarınızın hava almaması içerideki nem oranının yükselmesine sebep olacağı için rutubet gözlemlenebilir ve bu durum da sağlığınızı olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Bu sebeple duvar için uygulanan su yalıtımı ürünleri hava alabilen, buhar bariyeri olan ürünler olmalıdır. Bu noktada seçeceğiniz ürünün kalitesi de oldukça büyük bir önem taşıyor. Yalıtım Malzemeleri kategorisi üzerinden farklı seçenekleri inceleyebilir, seçtiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz.Su Yalıtım Malzemeleri Modellerri, Özellikleri ve FiyatlarıBinalarda olumsuz hava koşulları sebebiyle meydana gelen her türlü sorunu ortadan kaldırmayı hedefleyen yalıtım ürünleri özellikle kış aylarında büyük bir kurtarıcı oluyor. Geliştirilen ürünlerde kullanılan teknoloji sayesinde siz de evinizde aradığınız konforu sağlayabilir ve daha sağlıklı günler geçirebilirsiniz. Evin suya dayanıklı olması gereken her noktasına uygun olarak tasarlanan bu yalıtım ürünleri sayesinde siz de evinizin uzun süre dayanıklı olmasını sağlayın. Duvarlar için geliştirilen yalıtım malzemeleri, duvarların nefes alabilmesini ve dolayısıyla nem oranını denge tutabilmesini sağlamak amacıyla yapılırken. Çatı için üretilen Çatı su yalıtım malzemeleri suya dayanıklı ve eğimli çatıdan suyu akıtmak için tasarlanmıştır. Suya dayanıklı olması sebebiyle binanın maruz kalacağı yağmur, kar, dolu gibi birçok hava olayının etkisini en aza indirgeyen bu ürünler ile siz de çatınızın dayanıklılığını iki katına çıkartabilirsiniz. Yine aynı şekilde çatı için tasarlanan yalıtım malzemeleriyle benzerlik gösteren dış cephe su yalıtım malzemeleri de binanın suya karşı dayanıklı bir hal almasını sağlayarak kış aylarında büyük bir kolaylık sağlamak amacıyla üretilmiştir. Yine aynı şekilde evlerdeki konforu arttırmak adına üretilen Zemin su yalıtım malzemeleri de evin zemininde oluşabilecek su birikintilerini ya da terleme durumunu ortadan kaldırmaya odaklı olarak geliştirilmiştir. Evlerinizde meydana gelebilecek bu durumlar zeminin yapısının bozulmasına ve parkelerin kısa sürede hasar görmesine neden olacağından siz de zemin su yalıtımı için özel olarak üretilen ürünleri tercih edebilir ve evinizin daha sağlam bir hal almasına yardımcı olabilirsiniz. Su yalıtım malzemeleri fiyatları yalıtımın uygulanacağı alana göre değişmektedir. Teras için uygulanacak ürünlerin özelliğiyle duvarlar için uygulanacak ürünlerin özelliği bir olmadığından her model farklı bir fiyata sahiptir. Yalıtım malzemelerinin sunduğu yüksek performans uzun vadede büyük bir tasarrufa yol açacağından siz de evlerinizde su yalıtımı için özel olarak tasarlanan ürünleri kullanabilir ve hem ekonomik hem de dayanıklı bir seçim yapma fırsatı elde edebilirsiniz.Su Yalıtım Malzemeleri Sayesinde Evleriniz Artık Daha DayanıklıBir binanın yapımında kullanılan her ürün binayı daha dayanıklı kılmaktadır. Kaliteli ürünlerin kullanıldığı bir binada oturmak size ekonomik olarak da büyük bir tasarruf olanağı sunacaktır. Binanızın kalitesini arttırmak adına özellikle kış aylarında size büyük bir kolaylık sağlayacak yalıtım ürünleri de aynı şekilde binanızın dayanıklılığını arttırmakta ve daha konforlu bir yaşam alanı olanağı sunmaktadır. Farklı yapılara sahip olarak üretilen bu yalıtım malzemeleri kullanıcıların en çok tercih ettiği modellerinden biri olan Çimento bazlı su yalıtım malzemeleri ile birçok kişinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Birçok kişinin su yalıtımında kullandığı bu ürün en kolay su yalıtımı sağlayan ürün olarak gösterilmektedir. Ürünün kullanımı ve uygulaması da oldukça kolay olduğundan çoğu noktada birden fazla kullanıcı bu ürünü tercih etmiştir. Genel bakım ürünleri genel olarak diğer yerlere nazaran daha ıslak olan yerlerde örneğin banyolarda ve tuvaletlerde tercih edilen çimento bazlı bu ürün sayesinde siz de evinizin suya dayanıklı bir hal almasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra Sıvı su yalıtım malzemeleri de yeni dönemde oldukça büyük bir avantaj sağlayan bir ürün olarak dikkat çekiyor. Bu ürün çimento bazlı su yalıtımına nazaran daha fazla esneklik sunduğu için su yalıtımında daha ideal bir form olarak değerlendirilmektedir. Bu ürünün içerisinde bulunan polimer oranı daha yüksek bir dayanıklılık sunacağından siz de likit su yalıtımı malzemelerini tercih ederken polimer oranına dikkat etmelisiniz. Bu sayede evinizin her noktasında daha sorunsuz bir şekilde yaşama olanağı elde edebilir ve her mevsimin tadını çıkartma fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu ürünlerin yanı sıra bitümlü ve poliüretan gibi farklı yalıtım seçenekleri de bulunan su yalıtım yöntemleri ile siz de evinizin dayanıklılığını iki katına çıkartabilirsiniz. Ürünler hakkında detaylı bilgi edinmek için sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 

? Gaz Basıncı;Gaz basıncı membran yüzeyinde lokal yük etkisi yapmaktadır. Uygulamada kendisini pek belli etmeyen bu güç, inşaat bitimi ile toprak altındaki membranın katmanlarında, yeraltı su seviyesindeki yükselmelerinde katkısı ile gaz basıncı etkisi şeklinde problem yaratabilmektedir. Membran gaz üreten ortamlarda görev yapıyorsa yine aynı etki söz konusu olmaktadır.

 

Sentez yoluyla elde edilmiş plastik, reçine ve yağların genel adı akriliktir. Renk, saydamlık, sertlik gibi farklı fiziksel özelliklerde akrilikler üretmek mümkündür. Akrilik ürünler genel olarak kalıp içinde şekil verilerek üretilseler de sıvı hâlde de kullanım alanı bulmaktadırlar. Pleksiglass en bilinen akrilik üründür. Birçok boya ürününün içinde akrilik reçineler bulunur. Kolay kuruyabilme ve homojen viskozite özellikleri sağlar. Su ile inceltilebildiği için tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra tekstil sanayisinde en geniş kullanım alanını bulur.

 

Anorganik olanlar portland çimentosu veya diğer anorganik bağlayıcılar şeklinde; sentetik olanlar ise PVC, poliüretan, po-listren vb. gibi plastik köpüklerdir.

 

Hızlı Teslimat birTKyeter.com ile her şey hızlı ve kolay. Kendi operasyon merkezimizde size gönderilmeye hazır, stoklarda onbinlerce ürün var!. TK’da Mutluluk Her şey sizin mutlu olmanız için. birTKyeter.com’da iyi hizmet standart! Sunduğumuz hizmet ile hem güveninizi, hem de kalbinizi kazanmak için çalışıyoruz. Avantajlı Fiyatlar İyi fiyat olmadan olmaz. Sizleri daima harika ürünler ve uygun fiyatlar ile buluşturmak bizim hedefimiz. Güvenli Alışveriş birTKyeter.com’a güvenmek kolay. Isparta’da yerleşik olan, yarım asırlık iş tecrübesine ulaşmış şirketlerin iştirakidir. İade İade Kolay. Bazen olmayınca olmuyor, o zaman unutmayın Cayma Hakkınızı hatırlayın, üstelik bir sürü prosedür içinde boğulmadan.

 

Su Yalıtım Malzemeleri Modellerri, Özellikleri ve FiyatlarıBinalarda olumsuz hava koşulları sebebiyle meydana gelen her türlü sorunu ortadan kaldırmayı hedefleyen yalıtım ürünleri özellikle kış aylarında büyük bir kurtarıcı oluyor. Geliştirilen ürünlerde kullanılan teknoloji sayesinde siz de evinizde aradığınız konforu sağlayabilir ve daha sağlıklı günler geçirebilirsiniz. Evin suya dayanıklı olması gereken her noktasına uygun olarak tasarlanan bu yalıtım ürünleri sayesinde siz de evinizin uzun süre dayanıklı olmasını sağlayın. Duvarlar için geliştirilen yalıtım malzemeleri, duvarların nefes alabilmesini ve dolayısıyla nem oranını denge tutabilmesini sağlamak amacıyla yapılırken. Çatı için üretilen Çatı su yalıtım malzemeleri suya dayanıklı ve eğimli çatıdan suyu akıtmak için tasarlanmıştır. Suya dayanıklı olması sebebiyle binanın maruz kalacağı yağmur, kar, dolu gibi birçok hava olayının etkisini en aza indirgeyen bu ürünler ile siz de çatınızın dayanıklılığını iki katına çıkartabilirsiniz. Yine aynı şekilde çatı için tasarlanan yalıtım malzemeleriyle benzerlik gösteren dış cephe su yalıtım malzemeleri de binanın suya karşı dayanıklı bir hal almasını sağlayarak kış aylarında büyük bir kolaylık sağlamak amacıyla üretilmiştir. Yine aynı şekilde evlerdeki konforu arttırmak adına üretilen Zemin su yalıtım malzemeleri de evin zemininde oluşabilecek su birikintilerini ya da terleme durumunu ortadan kaldırmaya odaklı olarak geliştirilmiştir. Evlerinizde meydana gelebilecek bu durumlar zeminin yapısının bozulmasına ve parkelerin kısa sürede hasar görmesine neden olacağından siz de zemin su yalıtımı için özel olarak üretilen ürünleri tercih edebilir ve evinizin daha sağlam bir hal almasına yardımcı olabilirsiniz. Su yalıtım malzemeleri fiyatları yalıtımın uygulanacağı alana göre değişmektedir. Teras için uygulanacak ürünlerin özelliğiyle duvarlar için uygulanacak ürünlerin özelliği bir olmadığından her model farklı bir fiyata sahiptir. Yalıtım malzemelerinin sunduğu yüksek performans uzun vadede büyük bir tasarrufa yol açacağından siz de evlerinizde su yalıtımı için özel olarak tasarlanan ürünleri kullanabilir ve hem ekonomik hem de dayanıklı bir seçim yapma fırsatı elde edebilirsiniz.

 

ÖZELLİKLERİ: Su yalıtımı ve özellikle çatı izolasyonu için geliştirilmiştir. Yarı akışkan özelliği sayesinde, yüzeyleri kolaylıkla kaplar. Su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı çıkmasını sağlar. %600 elastiktir. Sıcak ve soğuk farklarında elastikiyetini korur. Çekme mukavemeti 24 saat sonra, 23 °C’da, 25 kgf/cm²’dir. Kimyasal ve UV direnci yüksek, yapışması mükemmel, su geçirmez ve dekoratiftir.

 

Polimer bitümlü örtüler; a) Her iki yüzü polietilen kaplı b) Her iki yüzü ince kum kaplı c) Bir yüzü polietilen bir yüzü ince kum kaplı d) Bir yüzü polietilen bir yüzü mineral kaplı e) Bir yüzü ince kum bir yüzü mineral kaplı f) Bir yüzü polietilen bir yüzü metal folyo kaplı g) Bir yüzü ince kum bir yüzü metal folyo kaplı tiplerde -üretilebilmektedirler. PVC örtü membranları genellikle 1-2 mm kalınlığında üretilen sıcak hava kaynağı ile bindirmeli olarak birleştirilerek serme yöntemiyle yüzeyleri kaplayan ürünleridir. Uzun ömürlü oluşları, uv dayanımları ve bitki köklerinden etkilenmeyişleri ile özel çözümlerin gerektiği başta gölet, kanalet gibi alanlar olmak üzere teras çatılardan parapet yalıtımına kadar birçok alanda kullanılırlar. PVC membranlar tek kat uygulanırlar. Yüksek ısıda hava üfleyen araçlarla kaynak yapılarak yapıştırılırlar. Güçlü bir mekanik dayanıma sahiptirler ve buhar geçirgenliği özellikleri vardır. -30 °C ve 85 °C arasında sorunsuzca yalıtım yapabilirler. Taşıyıcı keçeli ya da keçe kullanmadan uygulanabilirler. Ancak gölet gibi uygulamalarda çekme gerilmelerini karşılamak ve ürünün direk zeminle bağını kesmek için geotekstil keçe ile kullanılması gerekmektedir. Baskı çıtaları, dübeller gibi mekanik montaj aparatlarıyla yalıtım yapılacak zemine tutturulmaları mümkündür. şeklinde gruplanırlar. Polyester keçe ve cam dokuma taşıyıcılı ürünler cam tülü taşıyıcılara göre 2-2,5 kata kadar çekme dayanımı gösterirler. Buna karşın polyester taşıyıcılı ürünler cam dokuma taşıyıcıların yaklaşık 10 katı kopma uzaması yapabilmektedirler.

 

Hızlı sertleşen, tek bileşenli, bitümle zenginleştirilmiş poliüretan esaslı bir malzemedir. Mükemmel mekanik ve kimyasal direnç özelliklerine sahip çok güçlü yapışma özelliği olan hidrofobik, elastik bir film oluşturabilir. Zemin ve hava nemi ile reaksiyona girerek sertleşir.

 

TANIMI: Her türlü yüzeyin su izolasyonunda, suyun zararlı etkilerinden korunmak için seramik, mermer, porselen vb. kaplama malzemelerinin altında su izolasyonu görevi yapan elastomerik reçine esaslı su izolasyon ürünüdür. Havuz, teras, su basman altı, bodrum vb. alanlarda tek başına ya da kaplama malzemesi altında su izolasyonu için kullanımı uygundur. Sürme esaslıdır. Rulo ya da fırça ile uygulanır.

 

?Güneş;Tüm polimerler, UV radyasyonu-(na ve ısısal oksidasyona karşı hassastırlar. Polimerlerin yaşlanmasında en belirleyici etken radyasyon şiddetidir. Bu yönüyle po-lietilen membranlarda UV stabili-tesi karbon siyahı kullanılarak sağlanmaktadır. Bunun yanında daha kalın bir poliüretan memb-ran seçimi veya balast ile malzemenin örtülmesi, sistemin ömrünü uzatmak için yarar sağlayıcıdır.

 

-Uygulandığında, herhangi bir birleşme noktasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir İzolasyon oluşturur.-Saf bir poliüretan olduğundan su ile sürekli temas edebilir.-30 0C ile +90 oC arasındaki sıcaklıklarda mekanik Özelliklerini korur.-10 0C’ de bile 2 mm’ye kadar olan kalınlıktaki çatlakları kapatır.-Su buharına karşı geçirgenlik sağlar.-Herhangi bir ilave birleştirme işlemine gerek duyulmadan yüzeye tam olarak yapışır.-Su izolasyonu yapılan yüzey üzerinde yürünebilir.-Su İzolasyon Malzemesi zarar görse bile, zarar gören kısım birkaç dakika içinde kolayca tamir edilebilir.-Bitki kökü; dayanımına sahiptir.-Ürün Anti bakteriyel özellikte olduğundan ürün üzerinde bakteri üretmez.– Asitli ve bazik solüsyonlara (%10), deterjanlara, deniz suyuna,yağlara ve Yağlama maddelerine karsı iyi dirence sahiptir. . Polymex-1004-Poliüretan Su İzolasyon Malzemesi

 

Su Yalıtım Malzemeleri ile Eviniz Daha GüvenliÖzellikle kış aylarında evlerinizin duvarlarında, çatılarında ve zeminlerinde su sızıntıları görmek oldukça rastlanılan bir durumdur. Kötü hava koşulları sebebiyle gerçekleşen bu durum kişilerin sağlığını da olumsuz etkilemekte ve solunum yolu hastalığına sahip olan hastalar için büyük bir sıkıntı meydana getirmektedir. Yalnız solunum yolu ile ilgili rahatsızlığa sahip olan hastalar için değil birçok rahatsızlığı beraberinde getirebilecek olan bu durum kişilerin sağlığını olumsuz etkilemekte ve ciddi sorunlara yol açmaktadır. Özellikle çocukların, bağışıklık sistemleri normal insanlara nazaran daha hassas olduğundan bu gibi durumlara karşı daha dirençsiz düşme oranı yüksektir. Duvarlarda meydana gelen rutubet ve küfler, nem oranının yüksek olduğu evlerde daha çok ortaya çıkmaktadır. Bir evin içerisinde var olan nem oranının yüksekliği de direkt olarak yağının duvarlarına, zeminine ve bulunduğu yere bağlıdır. Evinizde meydana gelebilecek bu rutubetlenme, zararlı bakterilerin olması gerekenden daha hızlı bir şekilde çoğalmasına sebep olacağından hastalıklara kapılma oranını yükseltecektir. Özellikle kış aylarında grip gibi bünyeyi çok çabuk etkisi altına alabilen hastalıklara kapılma oranını yükselten bu durumdan kurtulmak istiyorsanız siz de duvarlarınızı Duvar su yalıtım malzemeleri kullanarak daha sağlam bir hale getirebilir ve oluşabilecek sağlık sorunlarını engelleyebilirsiniz. Duvar için uygulanan yalıtım, rutubet ve nem oranı dikkate alınarak uygulanmaktadır. Bu da duvarların hava alabilir bir özeliğe sahip olması anlamına gelecektir. Duvarlarınızın hava almaması içerideki nem oranının yükselmesine sebep olacağı için rutubet gözlemlenebilir ve bu durum da sağlığınızı olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Bu sebeple duvar için uygulanan su yalıtımı ürünleri hava alabilen, buhar bariyeri olan ürünler olmalıdır. Bu noktada seçeceğiniz ürünün kalitesi de oldukça büyük bir önem taşıyor. Yalıtım Malzemeleri kategorisi üzerinden farklı seçenekleri inceleyebilir, seçtiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz.

 

olarak gruplandırılmaktadırlar. Kullanıldığı ortam şartlarına karşı en uygun malzeme seçimi yapılarak, uygulama koşulları da dikkate alınarak değişik alternatif çözümler önerilmektedir. Polimer bitümler, Modifiye Polimer bitümleri olarak Termoplastik polimer cinsine bağlı olarak;

 

Binalarda olumsuz hava koşulları sebebiyle meydana gelen her türlü sorunu ortadan kaldırmayı hedefleyen yalıtım ürünleri özellikle kış aylarında büyük bir kurtarıcı oluyor. Geliştirilen ürünlerde kullanılan teknoloji sayesinde siz de evinizde aradığınız konforu sağlayabilir ve daha sağlıklı günler geçirebilirsiniz. Evin suya dayanıklı olması gereken her noktasına uygun olarak tasarlanan bu yalıtım ürünleri sayesinde siz de evinizin uzun süre dayanıklı olmasını sağlayın. Duvarlar için geliştirilen yalıtım malzemeleri, duvarların nefes alabilmesini ve dolayısıyla nem oranını denge tutabilmesini sağlamak amacıyla yapılırken. Çatı için üretilen Çatı su yalıtım malzemeleri suya dayanıklı ve eğimli çatıdan suyu akıtmak için tasarlanmıştır. Suya dayanıklı olması sebebiyle binanın maruz kalacağı yağmur, kar, dolu gibi birçok hava olayının etkisini en aza indirgeyen bu ürünler ile siz de çatınızın dayanıklılığını iki katına çıkartabilirsiniz. Yine aynı şekilde çatı için tasarlanan yalıtım malzemeleriyle benzerlik gösteren dış cephe su yalıtım malzemeleri de binanın suya karşı dayanıklı bir hal almasını sağlayarak kış aylarında büyük bir kolaylık sağlamak amacıyla üretilmiştir. Yine aynı şekilde evlerdeki konforu arttırmak adına üretilen Zemin su yalıtım malzemeleri de evin zemininde oluşabilecek su birikintilerini ya da terleme durumunu ortadan kaldırmaya odaklı olarak geliştirilmiştir. Evlerinizde meydana gelebilecek bu durumlar zeminin yapısının bozulmasına ve parkelerin kısa sürede hasar görmesine neden olacağından siz de zemin su yalıtımı için özel olarak üretilen ürünleri tercih edebilir ve evinizin daha sağlam bir hal almasına yardımcı olabilirsiniz. Su yalıtım malzemeleri fiyatları yalıtımın uygulanacağı alana göre değişmektedir. Teras için uygulanacak ürünlerin özelliğiyle duvarlar için uygulanacak ürünlerin özelliği bir olmadığından her model farklı bir fiyata sahiptir. Yalıtım malzemelerinin sunduğu yüksek performans uzun vadede büyük bir tasarrufa yol açacağından siz de evlerinizde su yalıtımı için özel olarak tasarlanan ürünleri kullanabilir ve hem ekonomik hem de dayanıklı bir seçim yapma fırsatı elde edebilirsiniz.

 

Beton, çimento, sap, ahşap gibi emici yüzeyler Polymex-992 veya Polymex-999 Epoksi astar Kullanılmalıdır. Metal, bitüm keçe, seramik döşeme ve eski kaplamalar gibi emici olmayan yüzeyler Polymex-999 ile astarlanmalıdır. Polymex Astar m² ye en az 200 -250 gram uygulanmalıdır.

 

Döşeme Katmanları Bina kabuğunun yatay kısımlarının etkili su yalıtımları için çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Normal çatı malzemelerinin pratik veya uygulanabilir olmadığı yerlerde, sıvı uygulanan, dikişsiz döşeme katmanları veya zarları kullanılır. Döşeme katmanları, garaj katları, balkon döşemeleri, stadyum açık tribünleri, dinlenme teraslarının döşemeleri ve helikopter pistlerine uygulanabilirler. Ek su yalıtım koruma sistemlerinin mümkün olmadığı yerlerde, onarım durumları için döşeme katmanları mükemmel seçenektir. Bunlar beton, kontraplak veya metal altlıklar üzerine yerleştirilirler. Fakat hafif, yalıtıcı beton üzerine yerleştirilmemelidirler. Ayrıca döşeme katmanları, beton yüzeylerini asit yağmuru, donma-erime devri ve klor iyonu sızmasından korumak için de kullanılırlar ve betonarme çeliği korurlar. Döşeme katmanları özellikle su yalıtımları için kullanılmazlar fakat çevresel etkilere karşı betonu korumak için kullanılırlar. Bu katmanlar binanın yaşam süresince strüktürel hasarı ve gereksiz onarın masraflarını önlemek için kullanılırlar. Döşeme katmanları, taban, orta ve aşınma tabakaları için iki veya üç farklı formüllerde sağlanır. Taban tabakaları tüm formüllerin en fazla elastomerik olanıdır. Aşınmaya maruz kalmadıkları için aşınma tabakası gerektiren yüksek gerilme kuvveti veya darbe dayanımı gerektirmezler. Düşük gerilme kuvvet’ tabakanın daha hafif olmasına izin verir ve bu yüzden üst tabakalardan daha fazla elastomerik ve çatlak köprüleme özelliklerine sahiptirler. Taban tabakaları, döşeme katmanları sisteminin su yalıtım katmanı gibidirler. Üst ve orta tabakaların gerilme kuvvetleri yüksektir ve taşıt veya yaya trafiğinde ayakta kalmak için darbe dayanımlıdırlar. Bununla birlikte çeşitli katmanlar birbirleriyle uyumlu olmalıdırlar ve boya uygulandığında çatlamaması için taban katmanlarının özellikleriyle yeterli benzerlikte özelliklere sahip olmalıdırlar. Bu, altlıklarda meydana gelen çatlakları üst katmanlar çatlamadan köprülemek için taban katmanlarının yeterli hareketine izin verir. Bir katmanın içine iri taneli kum veya agrega eklenmesi, üst katmanların hareket yeteneğini kolaylaştırır. Daha fazla agrega eklenirse üst katmanlarda daha az hareket olur, taban katmanının hareketi daha fazla azaltılır. Döşeme katmanlarının formülleri şunları içerir; • Akrilikler • Çimentolu Tabakalar • Epoksi • Asfalt Örtüler • Lateks • Neopren • Hipalon (Hypalon) • Üretan • Modifiye Üretan

 

Isıtma işlemi komponentlerin reaksiyonu için gerekli olabildiği gibi elde edilen akışkanın viskozitesini arttırmak için de önemlidir. Bir pompa aracılığıyla basınçlandırılan akışkanın debisi ve basıncı da makine üzerindeki valfler ile sağlanır. Eğer elde edilecek komponentte bileşiklerin oranı aynı değil ise yine yanalar aracılığıyla haznelerden alınacak kimyasal miktarı ayrı ayrı. ayarlanabilmektedir. Püskürtme uygulamalar en hızlı yalıtım uygulamalarıdır. Yüzeyin gözenekli, girintili-çıkıntılı, köşeli vb. oluşundan etkilenmeden kaplama özelliğine sahiptir. Örtü membranlardaki gibi ek yeri oluşturmaz. Süreklidir ve basınçlı olarak yüzeye püskürtüldüğü için daha iyi yapışır. Uygulama kalınlığı sürme esaslılara göre daha kolay ayarlanabilmektedir. Bu ayarlama ilave 2. ya da 3. kat uygulamasıyla olabildiği gibi püskürtme mesafesinin değiştirilmesiyle de yapılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir