TOPTAN PRAKENDE BAYİLİK

n) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususların düzeltilmesi için süre verilir. İkaz edilen hususların süresinde düzeltilmemesi durumunda, bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmaların depo izin belgesi, il müdürlüğünce bir aydan az olmamak üzere ikaz edilen husus düzeltilinceye kadar askıya alınır.

 

12.Sınavda 80 adet soru sorulacak olup, sınav süresi 100 dakika olacaktır. Sınavda, yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır.

 

17.Adaylar sınava, internet üzerinden aldıkları sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birisi ile sınava alınacaklardır. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunun dışında sınavın uygulanması ile ilgili diğer kurallar ASYM tarafından belirlenecek olup, tüm adaylar ASYM’nin belirlediği kurallara uymak zorundadır. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

 

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı Yapılacaktır 9.1.2020 / Gösterim Saysı : 453314 / Arşiv – Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 2020 yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı ASYM tarafından yapılacaktır.- Sınav 11 Nisan 2020 tarihinde, cumartesi günü, saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.- 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik”te belirtilen bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları sınava başvuru yapıldığı tarih itibariyle sağlamadığı halde yanlış beyanda bulunarak sınava giren adayların sınavları başarılı olmuş olsalar bile geçersiz sayılacaktır. – Sınav Takvimi ve Uygulama Talimatı ekte yer almaktadır.

 

Bilgilendirme Girmiş olduğunuz e-posta adresi ile daha önce üye olmadan satın alma işlemi gerçekteştirdiniz. Üyeliğinizi tamamlamadığınız için, güvenliğinizi sağlamak amacıyla size bir e-posta göndermek istiyoruz. Göndereceğimiz e-postanın içindeki linke tıklayarak, satın alma işleminize bu e-posta adresinizle devam edebilirsiniz. Devam Et

 

Bilindiği üzere ülkemizde bitki koruma ürünlerinin, toptan ve perakende olarak satışında kimlerin yetkili olduğu, bayi veya toptancıların sorumlulukları, depolanması ve satışlarının kontrolü ile ilgili usul ve esaslar, 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Bakanlığımızca düzenlenmektedir.

 

a) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 28 inci maddede belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı davrandığı tespit edilen bitki koruma ürünü bayileri, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususun tekrarı halinde bayilere, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

 

Karekod, GTIN numarası, seri numarası, son kullanma tarihi ve şarj numarasından oluşur. Küresel Ticari Ürün Numarası ve seri numarası ürünü benzersiz yapar. Bitki koruma ürünleri takip sistemi, aynı GTIN numarası ve seri numarasına sahip ürünün sisteme yeniden kaydedilmesine izin vermez.

 

j) Bu Yönetmeliğin 26 ncı ve 27 nci maddelerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü bayi veya toptancıları, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususun tekrarı halinde bayilere, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

 

b) Deponun zemini, yağmur ve sel sularının depo içine girmeyecek şekilde toprak yüzeyinden yüksek ve tabanı en az yirmi metrekare alanında beton, kalebodur gibi uygun malzeme ile kaplanmış, kolay temizlenebilen, sürekli kuru tutulabilen nitelikte olmalıdır. Temizlikte kullanılan suların tahliyesini sağlayan atık su deposu veya kanalizasyona irtibatlı bir kanal bulundurulmalıdır.

 

Bu Yönetmelikte belirtilen idari yaptırımları uygulamaya il müdürü yetkilidir ve bu yetkisini ilçe müdürlerine yazılı olarak devredebilir. Ancak resmi kontroller sırasında, bitki koruma ürünlerinin; insan sağlığı, gıda ve yem güvenilirliği, bitki ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz etmesi ve acil tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü durumlarda, idari para cezaları hariç olmak üzere diğer idari yaptırımları uygulamaya kontrol görevlisi de yetkilidir. Verilen idari para cezaları otuz gün içinde ödenir.

 

15.Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ASYM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adayın kayıt esnasında ilgili kutucuğu işaretlemesi ve sağlık kurulu raporunun, engelli kimlik kartının veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin alınmasını sağlayacaktır. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumludur. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir.

 

25.Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres, banka dekontu olmayan ve yeterli itiraz ücreti yatırılmadığı tespit edilen dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacak, itirazlar sınav komisyonunca değerlendirilmeyecek, ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı Yapılacaktır 9.1.2020 / Gösterim Saysı : 453314 / Arşiv – Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 2020 yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı ASYM tarafından yapılacaktır.- Sınav 11 Nisan 2020 tarihinde, cumartesi günü, saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.- 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik”te belirtilen bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları sınava başvuru yapıldığı tarih itibariyle sağlamadığı halde yanlış beyanda bulunarak sınava giren adayların sınavları başarılı olmuş olsalar bile geçersiz sayılacaktır. – Sınav Takvimi ve Uygulama Talimatı ekte yer almaktadır. Ek Dosyalar bku-sınav_takvimi_ve_uygulama_talimati 423 KB

 

9.1.2020 / Gösterim Saysı : 453314 / Arşiv – Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 2020 yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı ASYM tarafından yapılacaktır.- Sınav 11 Nisan 2020 tarihinde, cumartesi günü, saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.- 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik”te belirtilen bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları sınava başvuru yapıldığı tarih itibariyle sağlamadığı halde yanlış beyanda bulunarak sınava giren adayların sınavları başarılı olmuş olsalar bile geçersiz sayılacaktır. – Sınav Takvimi ve Uygulama Talimatı ekte yer almaktadır.

 

4.Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak 85,00₺’yi (Seksen beş Türk Lirası KDV dahil), https://aday.ankara.edu.tr adresinden sınav başvurusu esnasında ASYM’ye ait sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödeyeceklerdir.

 

Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar ile bitki koruma ürünleri bayi ve toptancıları, karekodu veri tabanında kayıtlı bitki koruma ürünü üzerinde gerçekleştirdikleri tüm hareketleri ve hareket iptallerini bitki koruma ürünleri takip sistemine süresinde bildirmekle yükümlüdürler. Bitki koruma ürünleri takip sisteminde, standartları ve içeriği uygun olan bildirimler onaylanır, uygun olmayanlar reddedilir.

 

MADDE 32 – Bitki koruma ürünlerinin hareket kayıtları karekod, ruhsat sahibi firmalar tarafından yapılan hareket kayıtları Global Lokasyon Numarası, bayi ve toptancılar tarafından yapılan hareket kayıtları ise Bakanlıkça belirlenmiş numaralar üzerinden yapılır. Kayıtlar Bakanlıkça hazırlanmış olan bitki koruma ürünleri takip programında saklanır.

 

Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar, birden fazla bitki koruma ürününü sevk ederken bu ürünlerin güvenilirliğini sağlamak üzere taşıma ambalajları kullanır. Taşıma ambalajları palet, koli, kutu olarak ve iç içe konulacak şekilde olabilir. Taşıma ambalajlarının içerdiği miktarlar satış esnasında açılmadan son noktaya kadar taşıyacak makul seviyelerde belirlenir.

 

MADDE 33 – Her bitki koruma ürününün satışında, dağıtımında ve depolanmasında bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorunludur. Ancak, üretici firmalar tarafından Bakanlıktan ihraç amaçlı imal izni alınarak yurt dışına ihraç edilmek üzere üretilecek ürünlerde Bakanlıkça talep edilen her türlü kaydı tutmak şartıyla karekod zorunluluğu aranmaz.

 

f) Depoda, yeteri kadar sıcak ve soğuk su sağlayan fotoselli, pedallı veya elle kullanılmayan musluğun yer aldığı lavabo, musluk ve temizlik malzemesi, sıcaklık kontrolü için ısı ölçer alet bulundurulmalı ve ısının 5-35°C arasında olması sağlanmalıdır. Feromon içeren ürünlerin muhafazası için buzdolabı bulundurulmalıdır.

 

26.Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınması veya sınav sonuçlarının değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

 

MADDE 40 – Bayi veya toptancı izin belgesi ile bitki koruma ürünleri depo izin belgesinin herhangi bir nedenle kaybolması veya okunamayacak ve yanlış anlamalara neden olacak şekilde tahrip olması durumunda, yetki sahibi kişinin söz konusu belgenin yenilenmesi talebiyle, faaliyetin yapıldığı ildeki il müdürlüğüne başvuru yapması gerekir. Bu durumda il müdürlüğünce belgeler yeniden düzenlenir.

 

7.Başvurusunu yapamayan, GKGM tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, kurallara uymadığı için sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir. Ancak; adayın kendi kusuru dışında bir sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde ASYM’ye dilekçe ile başvuruda bulunduğu takdirde ASYM tarafından kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

 

– Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 2020 yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı ASYM tarafından yapılacaktır.- Sınav 11 Nisan 2020 tarihinde, cumartesi günü, saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.- 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik”te belirtilen bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları sınava başvuru yapıldığı tarih itibariyle sağlamadığı halde yanlış beyanda bulunarak sınava giren adayların sınavları başarılı olmuş olsalar bile geçersiz sayılacaktır. – Sınav Takvimi ve Uygulama Talimatı ekte yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir